Buyer Protection

Buyer protection
 
ONLINE PURCHASE
หลังจากได้รับสินค้าให้เช็คเลย ภายใน 48 ชม. หากสินค้ามีปัญหา เปลี่ยนใหม่ทันที
โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง :
1.สินค้าใหม่ยังไม่มีการใช้งานใดๆทั้งสิ้น
2.หลังจาก 48 ชม. ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้าออกจากโกดัง (นับรวมวันหยุดและวันขนส่งทั้งหมด) จะมีการช่วยเหลือในการซ่อมให้ (โดยค่าขนส่งทั้งหมดลูกค้าเป็นผู้จ่าย)แต่ถ้าภายใน 48 ชม. ทาง GET จะรับผิดชอบ
3.หากตรวจพบว่ามีการใช้งานของสินค้าแล้ว แต่ยังอยู่ภายใน 7 วัน การปฏิบัติจะเป็นไปตามข้อ2
4.ไม่สามารถเปลี่ยนข้ามรุ่นได้
5.การเช็คสินค้าหลังจากได้รับเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องรับผิดชอบ หากไม่ปฏิบัติตามกรุณาย้อนไปอ่านใหม่ตั้งแต่ต้น
 
 
 
*การรับประกันสินค้า : Buyer's protection สำหรับซื้อจาก SHOP

หลังจากได้รับสินค้าให้เช็คเลย ภายใน 48 ชม. หากสินค้ามีปัญหา เปลี่ยนใหม่ทันที

โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง :

1.สินค้าใหม่ยังไม่มีการใช้งานใดๆทั้งสิ้น
2.หลังจาก 48 ชม. ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าอิงวันที่จากใบเสร็จ (นับรวมวันหยุดทั้งหมด) จะมีการช่วยเหลือในการซ่อมให้ (โดยค่าขนส่งทั้งหมดลูกค้าเป็นผู้จ่าย)แต่ถ้าภายใน 48 ชม. ทาง GET จะรับผิดชอบ
3.หากตรวจพบว่ามีการใช้งานของสินค้าแล้ว แต่ยังอยู่ภายใน 7 วัน การปฏิบัติจะเป็นไปตามข้อ2
4.ไม่สามารถเปลี่ยนข้ามรุ่นได้
5.การเช็คสินค้าหลังจากได้รับเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องรับผิดชอบ หากไม่ปฏิบัติตามกรุณาย้อนไปอ่านใหม่ตั้งแต่ต้น